Lucky a Hanky, všehostránky

I myšlení občas škodí zdraví. (ARISTOTELES)

Přihlaste se

Novinky

Vaše nejnovější komenty

Výtvarná výchova

Klasicismus

Klasicismus...
  
Architektura
Architektura zůstávala ještě dlouho nejvýznačnější částí feudální kultury. Barokní sloh vyčerpával své tvůrčí možnosti. Někde se hledalo východisko v navazování na gotiku (barokní gotika) nebo v rokoko, které stavební konstrukci překrývalo drobným ozdobnictvím. Vývojově nejslibnějším se posléze ukázalo přejímání stavebních prvků antického Říma a Řecka, jež vedlo k novým slohům, klasicismu a empíru. Nejdříve začalo toto antické dědictví pronikat v tzv. barokním klasicismu, který dbal více na úměrnost stavebních částí a opustil hybnost tvarů a půdorysu. Nejvýraznější stavbou tohoto slohu je velkolepý palác francouzského krále Ludvíka XIV., Versailles. Svými sály, galeriemi, schodišti, terasami, vodotrysky, parky a průhledy do nich byl předmětem závistivého obdivu a napodobování všech evropských panovníků.
Klasicismus zpočátku připomínal vnějškově baroko, ale později stále více čerpal z antiky. Klasicismus pak tvarově zpestřila záliba v cizokrajných slozích (čínských, tureckých, staroegyptských) a v gotice. Projevem tohoto časného romantismu byly většinou drobné stavby v parcích a zahradách. Teprve později byly v tomto duchu upravovány, přestavovány a stavěny i zámky veřejné budovy.

Sochařství
Také sochařství bylo zpočátku vázáno k zájmům feudální šlechty a církve a společenský ústup obou hlavních zákazníků plastického umění umenšoval jeho význam. Barokní sochařství hledalo z umělecké bezradnosti východisko podobnými cestami jako architektura. Nejznámějšími představiteli klasicismu byli italský sochař A. Canova a Dán Thorwaldsen. Stali se napodobovanými vzory pro celou Evropu. Z klasicismu vyšel a překonal romantismus jeden z největších sochařů 19. stol. Francouz Rude, jehož nejvýznamnějšími díly je třeba Maršál Ney.

Malířství
Do popředí výtvarného umění se dostávalo malířství. Od slavnostní škrobenosti pozdního baroka přecházelo ke krajinářství, k zobrazování denního života a ke hravému a rozkošnickému rokoku. Jeho významnými zástupci ve Francii byli Watteau, Boucher a Fragonard. Také anglické malířství dospělo k závažným dílům portrétisty Reynoldse a krajináře Gainsborougha. Pro klasicismus jsou nejpříznačnější obrazy, které vytvořené Francouzi David a Ingres.
Žádné komentáře
 
Pro vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři základní prvky. Jsou to: síla, čas, informace a dovednost.(SAMUEL RICHARDSON)