Lucky a Hanky, všehostránky

I myšlení občas škodí zdraví. (ARISTOTELES)

Přihlaste se

Novinky

Vaše nejnovější komenty

Výtvarná výchova

Gotická architektura

Tak, vkládám další referát....
Jako gotickou architekturu označujeme evropskou architekturu vrcholného a pozdního středověku zbudovanou v gotickém slohu. Jako svébytný architektonický sloh vznikla v polovině 12. století ve střední Francii, přesněji v Île-de-France a odtud se postupně rozšířila do většiny ostatních zemí západní a střední Evropy. Do Anglie,na Pyrenejský pol., v Německu a dalších zemích střední Evropy včetně Čech. Zvláště v Itálii vytvořila gotika zvláštní směs s románskými, antickými a byzantskými vlivy.
Za první gotickou stavbu je obecně považována přestavba chrámu benediktinského kláštera Saint-Denis nedaleko Paříže, který vznikl před polovinou 12.století. Iniciátorem této stavby byl opat Suger, jeden z nejmocnějších mužů tehdejší Francie. Dochoval se zcela unikátní text, v němž opat Suger popisuje průběh stavby. Tento text je dnes důležitým pramenem pro poznání a pochopení středověkého myšlení a ikonografie středověkých staveb. V kostele je dodnes pohřebiště francouzských králů.
Tento chrám je vzorem všech gotických katedrál. Především je to žebrová křížová klenba, ale také západní průčelí s mohutnými vstupními portály a dvojicí věží, chórový ochoz, nezvykle s věncem kaplí, použití vitráží osazených v rozměrných oknech a s tím související použití opěrného systému.
Účinek Saint-Denis byl takřka okamžitý. Velice rychle došlo k přejímání a dalšímu rozvíjení stavebního systému.
Příklady staveb: Francie- katedrály v Le Mans
                                          katedrály v Sens, Noynu a Laonu - Na této ohromné stavbě,                                  budované mezi léty 1160-1200 a sloužící jako významný poutní kostel, poprvé došlo k dosažení formální jednoty všech architektonických prvků.
                                          nejvýznamější francouzké gotické stavby jsou Notre-Dame,
                                                 Chartres a Remeš
                        : Itálie- dómy v Sieně (13. stol.-1348), Florencii (1292-1436) i Milánu (1387-Pozoruhodnými světskými stavbami jsou pak především paláce v Benátkách, nebo Dóžecí palác (1424).
                               
                               : Pyrenejský pol - katedrála v Ávile či ohromný cisterciácký klášter v Alcobaçe. V     třináctém století byly založeny katedrály v Burgos, v Toledu a v Leónu
                                                                katedrála v Barceloně, kostel Santa Maria del Mar tamtéž, Katedrála v Gironě
                      : Anglie- katedrála v Canterbury- na níž se podílel francouzský mistr Vilém ze Sensu.
                                     katedrály v Lincolnu, v Yorku , Salisbury či Wellsu.
                  : Unás- Chrám sv. Víta- Praha
                               chrámsv. Barbory- Kutná hora
                         budova radnice v Táboře- druhý největší got. Sál v ČR
                               Staroměstská mostecká věž - Praze
                              Hrad Bezděz (1265–1278) – Čechy
                              Hrad Bítov (13., přestavěn zač. 14. stol.) – Morava
                               Kostel svatého Mořice v Olomouci
Žádné komentáře
 
Pro vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři základní prvky. Jsou to: síla, čas, informace a dovednost.(SAMUEL RICHARDSON)