Lucky a Hanky, všehostránky

I myšlení občas škodí zdraví. (ARISTOTELES)

Přihlaste se

Novinky

Vaše nejnovější komenty

Referáty

Vltava

Něco málo o naší nejdelší řece...:D

Naše největší řeka Vltava netekla vždy stejným korytem, ba ani stejným směrem, jako je tomu dnes. Ve třetihorách se na území dnešních jižních Čech rozkládaly dvě velké kotliny a v nich dvě obrovská jezera-u dnešních Českých Budějovic a u Třeboně. Z “budějovického jezera” pak vytékala řeka směřující k jihu, k Dunaji.

Voda v jezeře se zárověň prokousávala okolními skalami kolem i žulovým masivem mezi Zvíkovem a Živohoští. Jezero nakonec vyteklo k severu a stejným směrem se vydala i nová řeka. O několik milionů let později se do ní vlila i nová šumavská řeka, která teprve ve čtvrtohorách zdolala žulový práh Čertovy stěny a přestala téci k Dunaji. Tak vznikla Vltava, jakou známe-tehdy ještě divoká a prodká, plná peřejí.

V historické době se Vltava stala frekventovanou obchodní cestou, po níž připlouvali kupecké karavany již za Keltů a Germánů, a možná ještě dříve. V pozdějších stoletích se stala Vltava symbolem vorařství. Vory po ní pluly už v 10. století za knížete Václava.

Žádné komentáře
 
Pro vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři základní prvky. Jsou to: síla, čas, informace a dovednost.(SAMUEL RICHARDSON)