Lucky a Hanky, všehostránky

I myšlení občas škodí zdraví. (ARISTOTELES)

Přihlaste se

Novinky

Vaše nejnovější komenty

Referáty

Vědy

Tady nějaké vědy, zas všechny do jednoho článku...:D

Daktyloskopie

= nauka, která zkoumá otisky obrazců papilárních linií na vnitřní straně prstů, na dlaních, chodidlech a o stopách, v nichž jsou papilární linie zobrazeny(=dermatoglyfy)

-základní daktyloskopické zákony:

1)NEOPAKOVATELNOST

Vzhledem k tomu, že uspořádání papilárních linií je asi z 90% podmíněno geneticky a z 10% je závislé na vnějších podmínkách, nemají shodné otisky prstů ani jednovaječná dvojčata. Jejich otisky se shodují v základních vzorech, odlišují se však právě v drobných detailech. Papilární linie se zakládají ve 3. měsíci vývoje plodu.

2)RELATIVNÍ NEMĚNNOST

V době od narození do smrti dochází u člověka k velikostním změnám, k tvorbě různých vrásek, vzniku jizev, ale papilární linie si ponechávají neměnný tvar, skladbu, návaznost apod.

3)NEODSTRANITELNOST

Vzhledem k tomu, že papilární linie jsou založeny ve škáře, dermatoglyfy se obnoví i při poškození pokožky (popáleniny nebo odřeniny).

Za zakladatele daktyloskopie je považován Jan Evangelista Purkyně, která v roce 1823 provedl klasafikaci útvaru na prstech a dlaních, popsal průběh papilárních linií a dlaňových ohybových rýh. Klasifikoval 9 vzorů na prstech.

Základní dermatoglyfy:

1)plochý oblouk

2)stanový oblok

3)ulnární smyčka (otevřená směrem k loketní kosti)

4)radiální smyčka (otevřená směrem k vřetenní kosti)

5)dvojsmyčka

6)spirální vír

7)koncentrický vír

 

Trichologie

=věda, která zkoumá rozdíly mezi lidskými vlasy, ochlupením, zvířecími chlupy, rostlinnými vlákny a umělými vlákny

 

ZNAK

LIDSKÝ VLAS

ZVÍŘECÍ CHLUP

Průměr

-50-100 μm

-obvykle válec, stejný průměr po celé délce

-vřetenovitý tvar chloupků

-velká variabilita

-nestejný průměr po délce

Kutikula

-charakteristická stavba jako “tašky na střeše”

-velmi variabilní, někdy podobná lidskému vlasu

Kůra

-tvoří hlavní část

-obsahuje difúzní pigment nebo pigment v zrnkách

-většinou tenká, zatlačená dření

-odlišná od stavby kůry lidského vlasu

Stavba dřeně

-v tekutém médiu bez struktury

-někdy chybí

buď souvislá, nebo přerušovaná, někdy ostrůvkovitá

-většinou souvislé v celé délce chlupu, netvoří ostrůvky

-velmi variabilní, charakteristická pro určitý druh zvířete

Průměr dřeně

-maximálně 1/3

-různý, obvykle tvoří větší část průměru chlupu

Konec

-obvyklé ustřižený, obroušený, roztřepený

-téměř vždy špičatý

Barva

-přirozená, stejná po celé délce

-i jiné odstíny, než známe u člověka

-během délky chlupu se může i několikrát změnit

Žádné komentáře
 
Pro vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři základní prvky. Jsou to: síla, čas, informace a dovednost.(SAMUEL RICHARDSON)