Lucky a Hanky, všehostránky

I myšlení občas škodí zdraví. (ARISTOTELES)

Přihlaste se

Novinky

Vaše nejnovější komenty

Referáty

Svatojánské proudy

Svatojánské proudy bývaly nejdivočejší a nejromantičtější partií na Vltavě. Nad Štěchovicemi řeku zužovaly vysoké skály, které byly obrostlé stromy a křovinami, z nichž čněly žulové útesy. Po roce 1911 sem mířily výpravy prvních českých skautů, po 1. světové válce se tyto oblasti staly eldorádem trampů. Právě tady byla založena první trampská osada-Ztracená naděje, zvaná Ztracenka, z níž se šířil tramping do celé republiky. Svatojánské proudy získaly své jméno od sochy sv. Jana Nepomuckého, která byla postavena při jejich počátku, pod ústím Sladkovského potoka, roku 1722. Několik kroků od ní se nalézal na břehu ohromný žulový balvan, na němž se vedle zakrslých borovic vypínal na žulovém podstavci oblý štíhlý sloup se železným rakouským orlem na vrchu. Na podstavci byl latinský nápis: “Památce nejmocnějšího císaře Ferdinanda III., jehož dohledem a nákladem Vltava splavnou učiněna byla léta 1643”. Až do časů Ferdinanda III. byly proudy pro voraře velmi nebezpečné. I po splavnění vyžadoval při vysoké vodě tento úsek Vltavy dokonalé znalosti řečiště.

Dnes je skalnaté údolí Svatojánských proudů zatopeno Štěchovickou přehradou. Betonová hráz, dlouhá 124 metry, tu vyrostla v letech 1939-1945. Její zásluhou se hladina řeky zvedla o dvacet metrů a vytvořila jezero o ploše 114 hektarů. Na pravé straně byla vybudována nejvyšší plavecká komora u nás, umožňující parníkům plout z Prahy až na Slapy. Přečerpávací elektrárna je vybavena dvěma Kaplanovými a dvěma Francisovými turbínami. Přehrada nejen zbavila toto údolí romantiky, ale uzavřela i cestu vorařům a zničila tak typicky vltavské povolání. Poslední vorař splul tento úsek řeky 15. srpna 1943. Po Svatojánských proudech zbyla jediná památka-pylon se sochou sv. Jana Nepomuckého, která po zatopení údolí stojí před hrází Slapské přehrady.

 

Zdroj: Panoráma křížovek, 5/1997

Žádné komentáře
 
Pro vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři základní prvky. Jsou to: síla, čas, informace a dovednost.(SAMUEL RICHARDSON)