Lucky a Hanky, všehostránky

I myšlení občas škodí zdraví. (ARISTOTELES)

Přihlaste se

Novinky

Vaše nejnovější komenty

Referáty

Milosrdní rytíři

Je to něco o Řádu svatého Jana a Itálii...:D

Rytíři Řádu svatého Jana představovali ve středověku jednak silnou námořní velmoc a jednak věhlasnou záštitu slabých a nemocných. Řád založil na počátku 12. století Pierre Gérard Martigue s cílem bránit svatou víru a pomáhat chudým. Ve jménu papeže pak po několik století johanité, šlechtici z celé Evropy, umírali v bitvách s muslimy. V místech, kam dorazila jejich vojska, zakládali zároveň nemocnice. První špitál pro poutníky založili johanité před branami Jeruzaléma, další na Kypru a na Rhodu. Johanité byli hrdí na svou nezávislost. Zodpovídali se sice ze svých činů papeži, ale zároveň jim také císař Karel V. dal roku 1530 v léno ostrov Maltu a s ní i státní suverenitu. Na Maltě sídlil velmistr a vojsko, nevojenské základny rytířů se však šířily po celém světě. Zvláště v Itálii, Německu a Francii získali rytíři četné hrady, pozemnky a kláštery. Když je na konci 18. století vyhnal Napoleon Bonaparte z Malty, usadil se velmistr v Římě. Jeho vila na Aventinu s kostelem a dům na via Condotti, kde sídlí vláda, jsou dnes svrchovaným územím maltézského řádu. Těchto dva tisíce m² představuje nejmenší a nejpodivnější stát na světě. Dodnes si maltézský stát zachoval vnitřní organizaci ve stejné podobě, jaká se osvědčila ve středověku. Má svou hlavu státu-velmistra, desetičlennou vládu, sbírku zákonů, diplomatický sbor i soudní dvůr, vydává známky a razí mince. Nemá však žádné obyvatele; deset tisíc lidí hlásících se pod maltézská křídla jsou členové řádu. Všichni jsou však občany zemí, ve kterých žijí. Řád má pozorovatele v OSN a udržuje diplomatické styky s více než 70 státy světa. Dnes jde vlastně o sdružení dobrovolníků, organizujících rozsáhlou humanitní pomoc. Nejznámější aktivitou u nás jsou centra Matézské pomoci. Nejvýznamnějším členem české více než stočlenné komunity je hrabě Norbert Kinský, pověřený funkcí purkrabího na hradě v maltské La Valettě.

 

Zdroj: Panoráma křížovek, 5/1997

Žádné komentáře
 
Pro vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři základní prvky. Jsou to: síla, čas, informace a dovednost.(SAMUEL RICHARDSON)