Lucky a Hanky, všehostránky

I myšlení občas škodí zdraví. (ARISTOTELES)

Přihlaste se

Novinky

Vaše nejnovější komenty

Referáty

České samoty

Před tisícem let žila v českých zemích jen necelá dvacetina dnešního počtu obyvatel. Počet samot na našem území byl nepoměrně nižší než dnes. Většina lidí žila v menších či větších vsích a v okolí knížecích hradů nebo dvorů. Nezpůsobovaly to jen obavy o bezpečnost, ale i technické potřeby a možnosti vzájemného spojení. K delšímu životu mimo lidská sídliště byli rodiny nebo jednotlivci nuceni jen v případě určitých zaměstnání-například při stavění milířů na pálení dřevěného uhlí či při hledámí vzácných kovů. Ke vzniku většího počtu samot dochází v  obě vytváření sídelní struktury českých zemí. Jednotlivá panská sídla či vsi zajistit určité služby i na místech velice vzdálených od lidských sídel. V době velké kolonizace, která vrcholí ve 13. století a dohasíná v prvních desetiletích vlády Lucemburků, se vedle nových vsí a prvních měst objevují na nově vzniklých nebo starých, ale nyní častěji používaných, cestách zájezdní hospody. Až v této době jsou mlynáři nuceni využívat vhodných míst na vodních tocích, i když jsou mimo ves či město. V dalších staletích se také zakláají hájovny, dřevařské pily, hamry, menší sklárny, (na což nás upozorňují dodnes používané názvy obcí či samot-např. Skelná Huť, Milíře, Hamrníky, Velká Hospoda, Ptačí mlýn). S příchodem Valachů se také zvyšuje počet horských chovatelů dobytka, zejména ovcí a následné zakládání salaší. Větší bezpečnost a lepší možnosti spojení dovolují lidem stavět svá obydlí mimo lidská sídla. Ke vzniku samot přispívají i geografické podmínky-nacházíme je častěji v horských oblastech a v místech s velkou rozlohou lesů. Samoty zanikají především důsledkem nestability a nebezpečí-v období husitských válek a vdobě třicetileté války. K dalšímu snížení počtu samot dochází v posledních dvou staletích.

 

Zdroj: Panoráma křížovek, 5/1997

Žádné komentáře
 
Pro vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři základní prvky. Jsou to: síla, čas, informace a dovednost.(SAMUEL RICHARDSON)