Lucky a Hanky, všehostránky

I myšlení občas škodí zdraví. (ARISTOTELES)

Přihlaste se

Novinky

Vaše nejnovější komenty

Jednorázovky

Ups

Tak jsem zase jednou měla praštěnou náladu... Asi bych měla varovat, že je to 15+, ale co, stejně to nidko nedodržuje. A k názvu: lepší mě nenapadl a tenhle to přesně vystihuje. Tak (v rámci možností) pěkné počtení!

S-Hanka

Strašlivý lord Voldemort usilovně přemýšlel. Stále neměl ani ponětí, jak zaujme Naginy. Říkáte si, proč by měl chtít zaujmout hada? To jste na omylu. Doopravdy to byla dívka. Velice sličná dívka, alespoň si ji tak pamatoval. Ale před deseti lety ji někdo omylem uvěznil v její zvěromágské podobě. Od té doby přežívá jako had, ale nestěžuje si. Ne že by jí to tedy bylo umožněno.

Když ji Voldemort poprvé uviděl ještě jako ženu, dokonale ho okouzlila. A teď se rozhodl, že ji také okouzlí. Dokonce už i věděl jak. A když se lord Voldemort pro něco rozhodne, nemůže to skončit jinak než jeho úspěchem. Ale bude tomu tak i v případě hadí ženy? To se teprve uvidí.

Voldemort měl plán. Dovolí jí jako jedinému živému tvoru spatřit jeho tělo a pokochat se jím. Jinak svůj poklad úzkostlivě střežil a byl nucen zabít každičkou rybičku nebo ptáčka, kteří ho kdy zahlédli, když se v létě chodíval koupat do řeky. Hodlal své hadí lásce prokázat velkou službu, a tak doufal, že to náležitě ocení.

Zvedl se ze země a rázoval si to směrem k pokoji, kde Naginy přebývala. Zaklepal a pomalu vešel dovnitř. Jeho vyvolená ležela stočená u krbu a vyhřívala si svoje úchvatné tělo. Když otočila svoji majestátní hlavu, Voldemort lehce mávl hůlkou a začala hrát rychlá žhavá hudba. On sám popošel doprostřed pokoje a začal kroužit boky. Pak přidával i ostatní části těla, až se do rytmu hudby pohyboval úplně celý. Po chvíli si začal rozepínat svoji růžovou košili (kterou si koupil specielně pro tuto příležitost). Velice pomalu, knoflíček po knoflíčku. Malý brouk sedící na okně se začal neklidně ošívat. Z ničeho nic učinil Voldemort velice rychlý pohyb a košili odhodil do plamenů. Ve stejné rychlosti (tudíž velice rychle) ze sebe strhal i zbytek oblečení a stanul před svou platonickou láskou, jak ho Bůh stvořil.

Hudba dohrála. Naginy zamrkala a doplazila se k Voldemortovým nohám. Vylezla po jeho těle až k hrudníku a tam začala svoje smyčka utahovat. Pokračovala tak dlouho, dokud Voldemort nezačal škemrat o milost. V tu chvíli už to brouk na okně psychicky nevydržel a spadl. Ale nikdo si toho nevšiml, protože Voldemort spočíval na studené zemi tváří dolů a Naginy si spokojeně trůnila na jeho ramenou. Když se Pán zla fyzicky i psychicky vzpamatoval, jal se zase komandovat svoje Smrtijedy a ničit svět, ale nikdy už nebyl sám. Kolem ramen měl vždy omotanou svou hadí krásku, která si ho zkrotila k obrazu svému.

Druhý den vyšel v Denním věštci článek, který popisoval onen akt. A to by to nebyla Rita Holoubková, aby si skutečnost lehce nepřibarvila.

Toho jsme se tak obávali? aneb skličující fakta o lordu Voldemortovi

Milí čtenáři, v našem seriálu o kouzelnících moderní doby pokračujeme “strašlivým lordem Voldemortem”. Kdo z vás by očekával, že ve svém volném čase bude relaxovat nebo třeba číst, tak je pořádně vedle. On pořádá striptýz pro svého odporného zeleného hada! A ten nevděčník se mu odvděčil akorát tím, že ho málem udusil a svými dokonalými zuby mu zkrátil jeho chloubu minimálně o osm centimetrů. Poptala jsem se u odborníka a ten mi laskavě sdělil, že v tomto stavu muž není schopný zplodit potomstvo. Takže se můžeme radovat, protože malý lordíček Voldíček nebude!

Poslední komentáře
06.07.2009 15:36:44: smiley${1}smiley${1}smiley${1}Super:D:D:D:D:Dsmiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
30.06.2009 17:38:56: nedokážu uvěřit, že jsi sem tu ztřeštěnou kravinu opravdu dala...ale co, trocha pobavení před prázdn...
 
Pro vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři základní prvky. Jsou to: síla, čas, informace a dovednost.(SAMUEL RICHARDSON)