Lucky a Hanky, všehostránky

I myšlení občas škodí zdraví. (ARISTOTELES)

Přihlaste se

Novinky

Vaše nejnovější komenty

Jednorázovky

Jsi můj pán

Tak jsem po vzoru S-Lucky taky sepsala jednorázovku, tentokrát na písničku Jsi můj pán od Lucky Bílé. Tak doufám že si jí užijete...

S-Hanka

Blonďatá žena seděla na okenním parapetu a potichu si zpívala.

Jak vzácný dar mi byl dán
dar přízně tvé, jsi můj pán
co dám ti já, jen úzkost mám
mě soudit smíš, jsi můj pán

Jen blízkost svou mi dál přej
prý nebyl ráj, já znám jej
v tvém náručí se skví ten lán
ty vládneš jím, jsi můj pán

Stůňu z tvých věčných odchodů.
Kam zas šel‘s? Kam a z jakých důvodů?

“Kdyby tohle tak slyšel.” pomyslela si, ale zpívala dál.

Odpusť mým hrozným představám
při kterých i dýchat přestávám
pokaždé když se mi vracíš
procitám, jsem v bezpečí
pochybnost i stesky jsou ty tam
oči tvé mě přesvědčí

Mým dnům jak jdou jsi dal řád
čím jsem ti já chci dál znát
mnou nespoután, mnou milován
buď vůle tvá,jsi můj pán.

“Kéž by to byla pravda. Kéž bych ho tak mohla doopravdy milovat.” pronesla do ticha noční oblohy a po bledých tvářích se skutálela první slza. A po ní další a další. Slané moře se hrnulo z jejích očí a už se nedalo zastavit.

V tom uslyšela bouchnutí domovních dveří. Rychle si otřela oči, upravila se a pomalu sešla svého manžela přivítat.

“Co je k večeři, ženo?” zeptal se chladným hlasem, když ji uviděl.

“Na stole máš jídlo.” odpověděla potichu a z posledních sil zadržela pláč. Takhle to šlo pořád dokola, už na to neměla sílu. Muselo to přestat. Hrdě zvedla hlavu a podívala se mu do jeho šedivých očí.

“Nenávidím tě. Rozumíš? Nenávidím!” poslední slovo vykřikla na celý dům. V jeho očích se nebezpečně zablesklo a z kapsy vytáhl hůlku. Namířil ji na svojí ženu a čekal, že se rozklepe strachem jako pokaždé. Jenomže ona mu tu radost rozhodně udělat nechtěla. Dál ho provrtávala hrdým pohledem, i když si byla jistá, že to bude její poslední.

Vyslal proti ní červený paprsek a ona se zamítala v křečích nesnesitelné bolesti. Nejdříve se snažila nekřičet, ale dlouho to nevydržela. Její křik se ozýval ztichlým domem a její manžel se zplna hrdla smál. Když skončil, těžce oddechovala.

“Zabij mě.” pronesla překvapivě pevným hlasem. On ji poslechl a promluvil k mrtvému tělu: “Luciovi Malfoyovi se neodporuje.” Pak usedl ke stolu a pustil se do jídla.

Poslední komentáře
17.06.2009 06:11:12: Hezký....moc, ale trošišičičičku, ale jen maliličkatou podobnou jedné z těch mojí....tedy ne že by m...
 
Pro vaši úspěšnost při jednání jsou určující čtyři základní prvky. Jsou to: síla, čas, informace a dovednost.(SAMUEL RICHARDSON)